ASIANAJOTOIMISTOA KOSKEVA YLEINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Solutio Asianajotoimiston yhteystiedot:

Solutio Asianajotoimisto

Microkatu 1

70210 Kuopio

P. 040 3570077

sähköposti: toimisto@solutio.fi

kotisivut: www.solutio.fi

Solutio Asianajotoimisto on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella 2699647-5. Arvonlisäverotunniste on FI26996475

Solutio Asianajotoimiston asianajajat on merkitty Suomen Asianajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto
Simonkatu 12 B 16 / PL 194
00100 HELSINKI
p. (09) 6866 120
f. (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi

Solutio Asianajotoimistolla on toimintaansa varten Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
00017 FENNIA
Puh. 010 5031
www.fennia.fi

Solutio Asianajotoimiston vakiosopimusehdot löytyvät tästä.