asianajotoimisto

ASIANAJOTOIMISTO & ASIANAJAJA KUOPIO

HOIDA LAKIASIAT FIKSUSTI

RATKAISEVASTI PAREMPAA ASIANAJOA

AJANKOHTAISTA

ASIANAJOTOIMISTOSI KUOPIOSSA JA JYVÄSKYLÄSSÄ

Mikäli olet etsimässä tehokasta, osaavaa ja nopeaa lakipalvelua, olet oikeassa paikassa. Solutio Asianajotoimisto on fiksuja ja kohtuuhintaisia lakipalveluita tarjoava ketterä asianajotoimisto. 

Toimintatapaamme on kuvattu ratkaisukeskeiseksi. Pyrimme aina löytämään asiakkaan ongelmaan mahdollisimman nopean ratkaisun mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tarvittaessa meillä on myös rohkeutta sanoa suoraan, mikäli toimeksiantoa ei kannata hoitaa asiakkaan toivomalla tavalla. Yli 20 vuoden kokemuksella meillä on jo riittävästi näkemystä erottaa olennainen epäolennaisesta ja valita toimintatapa sen mukaisesti.    

Suomen Asianajajaliiton jäsenenä noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Suomen Asianajajaliiton vahvistamia sääntöjä ja hyvää asianajotapaa. Takaamme sen, että sinulle tärkeää asiaasi ajaa alusta loppuun pitkän kokemuksen omaava ammattitaitoinen asianajaja eikä toimeksiantoa siirretä osaksikaan kokemattomien avustavien lakimiesten vastuulle.

Toimipaikkamme sijaitsevat Kuopiossa ja Jyväskylässä, mutta sähköisten kanavien (esim. Teams -videoneuvottelu) kautta tarjoamme oikeudellisia palveluita koko Suomen alueella.

Ota rohkeasti yhteyttä, katsotaan miten voimme auttaa!

YDINOSAAMISALUEET

Asianajajat Kuopio Jyväskylä

Liikejuridiikka ja yhtiöoikeus

Liikejuridiikka on yksi tärkeimmistä painopistealueistamme. Suurin osa toimeksiannoistamme liittyy eri kokoisten yritysten ja julkisyhteisöjen lakiasioihin juridiikan eri osa-alueilla.

Asianajajat Kuopio Jyväskylä

Asunto- ja kiinteistökauppa

Meillä on pitkä kokemus asunto- ja kiinteistökauppariidoista (hometalo- ym. laatuvirheasiat). Olemme hoitaneet toimeksiantoja sekä ostajan että myyjän avustajana.

Asianajajat Kuopio Jyväskylä

Yrityskaupat ja yritysjärjetelyt

Olemme osallistuneet lukuisiin erilaisiin yrityskauppoihin- ja yritysjärjestelyihin. Hoidamme esimerkiksi liiketoimintakaupat, osakekaupat, due diligence -tarkastukset, sulautumiset, jakautumiset, liiketoimintasiirrot jne.

Asianajajat Kuopio Jyväskylä

Julkiset hankinnat

Hoidamme jatkuvasti julkisiin hankintoihin liittyviä erilaisia hankinta-asioita (oikaisuvaatimukset hankintayksikölle, valitukset markkinaoikeuteen ym.).

Asianajajat Kuopio Jyväskylä

Yksityisten lakiasiat

Palvelemme yksityishenkilöitä kattavasti eri oikeudenaloilla (mm. perhe- ja perintöoikeudelliset asiat, ositukset, kiinteistökaupat, irtaimen kaupat, riita-asiat, kuluttajansuoja ym).

Asianajajat Kuopio Jyväskylä

Teknologia- ja IT- oikeus

Toimistomme henkilökunnalla on pitkä kokemus erilaisista teknologia- ja IT-sopimuksista (IT2018 ehdot, JYSE -ehdot ym.)

ASIAKASCASEJA

Liiketoimintakauppa

Avustimme yritysasiakastamme liiketoimintakaupassa, jossa asiakkaan harjoittama liiketoiminta myytiin ulkopuoliselle ostajataholle.  

Kiinteistökauppariita

Avustimme asiakastamme laajassa kiinteistökauppaa koskevassa riita-asiassa, jossa oikeudellisena kysymyksenä oli kiinteistön laatuvirheet ja myyjän maakaaren 17 §:n mukainen tiedonantovelvollisuus niihin liittyen. Asiassa tuli arvioitavaksi myös ostajan maakaaren 22 §:n mukainen ennakkotarkastusvelvollisuus ja sen mahdollinen laiminlyönti.

Osakassopimus

Avustimme pienosakkaita osakassopimukseen perustuvassa osakkeiden lunastusta (put optio) koskevassa asiassa.

Välimiesoikeus

Avustimme asiakasta välimiesoikeudessa, jossa oikeudellisena kysymyksenä oli yrityskaupan toimeksiantosopimukseen liittyvä palkkioerimielisyys. 

Markkinaoikeus

Avustimme asiakasta markkinaoikeudessa julkiseen hankintaan liittyvässä valitusasiassa.

Yrityssaneeraus

Avustimme asiakasta yrityssaneeraushakemuksen laatimisessa ja saneerausmenettelyyn hakeutumisessa.

Asuntokauppariita

Avustimme asiakasta asuntokauppaan liittyvässä asiassa, jossa kysymys oli ostajan oikeudesta perua jättämänsä ostotarjous.

Sulautuminen

Avustimme asiakasta konsernirakenteen uudelleenjärjestelyssä siten, että konsernin tytäryhtiö sulautui emoyhtiöön osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n mukaisena absorptiosulautumisena.

Vahingonkorvaus

Avustimme asiakasta sopimusperusteiseen vahingonkorvaukseen liittyvässä oikeudenkäynnissä ja siihen liittyvässä tuomioistuinsovittelussa.

Due diligence -tarkastus

Avustimme yritysasiakastamme ostokohteen legal due diligence -tarkastuksessa.

Optio-oikeudet

Laadimme yritysasiakkaallemme kannustus- ja sitouttamisjärjestelmän (optio-ohjelman), jossa yrityksen avainhenkilöille tarjottiin merkittäväksi OYL:n 10 luvun mukaisia optio-oikeuksia.

Yrityskauppa

Avustimme yritysasiakastamme yrityskaupassa, jossa konserniin kuuluva tytäryhtiö myytiin MBO kaupassa toimivalle johdolle.

Kilpailukieltosopimus

Avustimme asiakasta kilpailukieltosopimuksen rikkomiseen liittyvässä oikeudenkäyntiasiassa. Lisäksi kysymys oli liikesalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen mahdollisesta hyväksikäytöstä. 

Kiinteistökaupan reklamaatio

Avustimme asiakastamme kiinteistökaupan laatuvirhettä koskevassa oikeudenkäynnissä, jossa pääasiallisena kysymyksenä oli ostajan reklamaation myöhästyminen yli lain asettaman 5 vuoden määräajan ja myyjän mahdollinen vastuu virheestä lain mukaisen määräajan päättymisen jälkeen.

Julkinen hankinta

Avustimme asiakasta julkiseen hankintaan liittyvässä tarjouskilpailussa, johon sovelletaan erityisalojen hankintalain mukaista neuvottelumenettelyä. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo oli noin 20 milj.euroa.

IPR-oikeudet

Avustimme asiakasta tietokonepeliin liittyvässä immateriaalioikeusasiassa, jossa oikeudellisena kysymyksenä oli tietokoneohjelman ns. teoskynnyksen ylittyminen ja mahdollinen tekijänoikeuden loukkaus.

Kiinteistökaupan purku

Avustimme asiakasta kiinteistökaupan purkua koskevassa riita-asiassa, jossa kiinteistökauppa purettiin havaittujen vakavien laatuvirheiden vuoksi.

Hinnanalennus kiinteistökaupassa

Avustimme asiakasta kiinteistökauppa-asiassa, jossa asiakkaamme sai merkittävän hinnanalennuksen kiinteistössä havaittujen laatuvirheiden vuoksi.

YT -menettely

Avustimme yritysasiakastamme työvoiman vähentämistä koskevissa yhteistoimintaneuvotteluissa.

Urakkariita

Avustimme asiakasta maanrakennusurakkaa koskevassa urakkasopimusasiassa, joka liittyi urakkaosapuolten vastuukysymyksiiin Rakennusalan yleisten sopimusehtojen YSE1998 ja Konsultointitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE1995 mukaan.

Työsuhteen purkaminen

Avustimme asiakasta työsuhteen purkamiseen liittyvässä asiassa.