Yritysten lakiasiat

Liikejuridiikka

Liikejuridiikka on vahvinta osaamisaluettamme ja väitämme osaavamme yritysten oikeudelliset asiat erityisen hyvin.

Liikejuridiikan palveluissa lähtökohtanamme on aina tukea yrityksen liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Emme mene ”pykälät edellä” vaan hoidamme toimeksiantoa kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon asiakkaan liiketoiminnan ja sen tavoitteet. Ymmärrämme sen, että juridiikka ei saa olla itsetarkoitus, vaan sen ensisijainen funktio on tukea liiketoimintaa ja sen menestymistä. Tämä seikka monesti unohtuu sellaiselta lakimieheltä, jolla ei ole kokemusta liike-elämästä.

Meiltä löytyy kokemusta sekä pienten ja keskisuurten että myös isompienkin yritysten ja yhteisöjen avustamisesta. Hoidamme yksittäisiä projektinluonteisia toimeksiantoja aina yrityksen kulloisenkin tarpeen mukaan, mutta yritysasiakkailla on mahdollisuus sopia myös jatkuvasta Oma Sopimuslakimies -palvelusta. Oma Sopimuslakimies -palvelussa yrityksen tarvitsemat päivittäiset lakipalvelut on saatavilla etukäteen sovittuun kiinteään hintaan, nopeasti, joustavasti ja liiketoimintaa tukien aina kun tarve tulee.

Painopistealueitamme ovat erityisesti yritysjärjestelyt, sopimusjuridiikka, teknologia- ja immateriaalioikeus, IT- sopimusjuridiikka sekä julkisiin hankintoihin liittyvät lakiasiat. Meillä on erinomainen kokemus yhtiöoikeudesta, jolla alueella olemme avustaneet asiakkaita yrityksen perustamisessa, omistusjärjestelyissä, osakassopimuksissa, osakeanneissa, kannustinjärjestelmissä ja osakkeenomistajien oikeuksiin ja hallintoelinten toimiin ja vastuisiin liittyvissä asioissa. Meillä on kokemusta myös työoikeudellisista asioista, kuten esimerkiksi työ- ja johtajasopimuksista, kilpailukielto- ja rekrytointikieltosopimuksista sekä yhteistoimintamenettelyistä. Julkiset hankinnat työllistävät juristeja nykyään paljon ja olemme hoitaneet useita julkisiin hankintoihin liittyviä oikaisuvaatimuksia ja valituksia.

Yritysten sopimusasioissa olemme käytettävissä laajasti erilaisiin liiketoimintasopimuksiin liittyen kuten esimerkiksi palvelusopimukset, yhteistyösopimukset, lisenssisopimukset, salassapitosopimukset, konsulttisopimukset, hankintasopimukset ja jakelusopimukset.

Hoidamme myös riidanratkaisuun liittyviä toimeksiantoja. Riitatilanteissa lähtökohtaisesti pyrimme pääsemään neuvotteluteitse sovintoon mikäli se jutun tosiseikat huomioiden on mahdollista. Vaikka sovinto on yleensä halvin ja järkevin tapa ratkaista syntyneet erimielisyydet, joskus tilanne kuitenkin kärjistyy ja asia etenee oikeudenkäyntiin. Hoidamme oikeudenkäyntejä yleisissä tuomioistuimissa sekä erityistuomioistuimissa, kuten esimerkiksi markkinaoikeudessa. Meillä on vahva kokemus myös välimiesoikeudenkäyntien hoitamisesta välimiesmenettelyssä.