040 357 0077 toimisto@solutio.fi

Yrityskauppojen määrä on ollut vuoden 2015 aikana kasvussa. Pitkään jatkunut hiljaiselo yrityskaupoissa on pikkuhiljaa väistymässä ja elpymisen merkkejä on ilmassa. Yrityskaupan huolellinen valmistelu ja riskienhallintaan liittyvien näkökulmien huomioonottaminen on tärkeää onnistuneen yrityskaupan varmistamiseksi. Myös kaupan osapuolten tavoitteet ja strategia tulee huomioida ja määrittää yrityskaupan rakenne ja toteuttamistapa sen mukaisesti.

Toimistoltamme löytyy pitkä kokemus yrityskaupoista ja erilaisista yritysjärjestelyistä. Avustamme kaupan osapuolia yrityskaupan alkuvalmisteluista aina kaupan toteutukseen saakka. Toimimme kustannustehokkaasti ja käytännönläheisesti sekä suhteutamme tehtävät toimenpiteet kauppaan liittyvän intressin ja riskin mukaan.