Yksityishenkilöiden lakiasiat

Yksityisjuridiikka

Hoidamme yksityishenkilöiden lakiasiat kustannustehokkaasti ja joustavasti tarpeettomia kuluja välttäen.

Kartoitamme asiakkaan oikeudellisen ongelman ja teemme suunnitelman sen ratkaisemisesta yhdessä asiakkaan kanssa. Yksityishenkilöiden osalta kiinnitämme huomiota palvelun sujuvuuteen ja ymmärrettävyyteen.

Tiedostamme sen, että yksityishenkilöiden kynnys käyttää lakimiespalveluita saattaa olla korkea. Palveluille olisi lähtökohtaisesti kysyntää, mutta palveluiden korkea hinnoittelu saattaa estää kääntymisen lakimiehen puoleen. Lakimiesten yleisesti käyttämä aikaan perustuva hinnoittelu ja epämääräiset arviot mahdollisesta laskun loppusummasta pelottavat monia. Melko suuri osa tavallisten yksityishenkilöiden tarvitsemista lakipalveluista on asianajajan näkökulmasta kuitenkin suhteellisen yksinkertaisia rutiinipalveluita, kuten esimerkiksi kauppakirjat, lahjakirjat, testamentit, perinnönjakosopimukset ym. Tällaisten toimeksiantojen työmäärä on etukäteen helposti arvioitavissa. 

Internetistä on myös saatavilla paljon erilaisia asiakirjamalleja, jotka saattavat tietyin varauksin olla varsin käyttökelpoisia yksinkertaisten oikeudellisten asiakirjojen laadinnassa. Digitalisaatio on osaltaan mullistamassa myös lakipalveluita, eikä perinteiset hinnoittelumallit enää välttämättä toimi. Tämän vuoksi olemme tuotteistaneet tavanomaiset yksityishenkilöille tarjottavat palvelut siten, että tarjoamme niitä etukäteen sovittuun kiinteään hintaan. Tällöin asiakas voi olla varma laskun loppusummasta, eikä yllätyksiä tule. Lisätietoa kiinteähintaisista palveluista löydät tästä

Painopistealueitamme yksityisjuridiikassa: 

– asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät riidat (esim. hometaloriidat, muut laatuvirheasiat), 

– kauppakirjat (kiinteistö, asunto-osake, irtain),

– yksityishenkilöiden sopimusasiat,

– vahingonkorvausasiat,

– työsopimukset ja johtajasopimukset,

– työsuhteisiin liityvät riita-asiat (laiton irtisanominen, purkaminen), 

– asuin- ja liikehuoneistoihin liittyvät vuokra-asiat,

– maanvuokra-asiat,

– perhe- ja perintöoikeudelliset asiat (esim. testamentti, lahjakirja, perukirja, perinnönjakosopimus, ositussopimus, avio-ehtosopimus, edunvalvontavaltakirja),

– kuluttaja-asiat,

– riidanratkaisu (esim. tuomioistuinsovittelu) ja oikeudenkäynnit sekä yleisissä tuomioistuimissa että erityistuomioistuimissa.