Veloitusperusteet

Asianajotoimiston käyttämät yleiset veloitusperusteet

Solutio Asianajotoimiston veloitusperuste määräytyy tehtävän laadun ja sen vaatiman työmäärän perusteella. Veloitus on lähtökohtaisesti aikaperusteinen ja perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn työaikaan. Normaali tuntiveloitus yksityisasiakkailta on 200,00 euroa + alv 24 % eli 248,00 euroa/tunti. Yritysasiakkailta normaali tuntiveloitus on 225,00 euro + alv 24 % eli 279,00 euroa/tunti.

Sellaisten toimeksiantojen osalta joiden työmäärä on etukäteen kohtuudella arvioitavissa, on mahdollista sopia myös kiinteähintaisesta palkkiosta.

Joissakin tapauksissa ja asiakkaan niin halutessa, palkkio voidaan ennakolta sopia määräosaksi siitä mitä tehtävällä saavutetaan (pactum de quota litis). Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä sopimus erityisen hyvityksen suorittamiseksi siinä tapauksessa, että tarkoitettu tulos saavutetaan (pactum de palmario). Mikäli edellä mainittuja palkkioperusteita yksittäiseen toimeksiantoon sovelletaan, niistä tulee sopia nimenomaisesti etukäteen asianajotoimiston ja asiakkaan välillä.

Solutio Asianajotoimiston yritysasiakkailla on mahdollisuus sopia jatkuvasta ns. Oma Sopimuslakimies -palvelupaketista, jossa tarjoamme kaikki yrityksen tarvitsemat lakipalvelut ennalta sovittuun kiinteään kuukausihintaan. Palvelupaketti räätälöidään ja hinnoitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.