040 357 0077 toimisto@solutio.fi

Informaatio- ja teknologia -alalla käytössä olevat IT -sopimusehdot ovat uudistuneet. Aiemmin käytössä olleet IT2010 ehdot on korvattu 24.9.2015 käyttöönotetuilla IT2015 sopimusehdoilla. IT2015 sopimusehdot sisältävät kokonaan uudet ketterien menetelmien käyttöä koskevat erityisehdot (IT2015 EKT). Lisäksi erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (ns.SaaS-ehdot eli pilvipalvelutehdot) on päivitetty vastaamaan nykytilannetta ja samalla kyseisten ehtojen tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia ehtomääräyksiä on tarkennettu. Uudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön myös malli liiketoiminnan eettisistä periaatteista. Mallissa määritellään esimerkiksi hyvää hallintoa, liiketapaa ja ympäristöä koskevia eettisiä periaatteita. Muilta osin ehtoihin ei juurikaan tullut muutoksia, vaan ne vastaavat sisällöltään aiempia IT2010 ehtoja.