Asianajotoimiston toimeksiantoehdot

Toimeksiannoissa käytettävät yleiset toimeksiantoehdot

Noudatamme toiminnassamme asianajajista säädettyä lakia ja Suomen Asianajajaliiton vahvistamia sääntöjä sekä hyvää asianajotapaa. Tähän liittyvät ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset on löydettävissä Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta: www.asianajajat.fi.

Solutio Asianajotoimisto Oy

Kaikkiin Solutio Asianajotoimisto Oy:n hoidettavana oleviin toimeksiantoihin sovelletaan seuraavia yleisiä toimeksiantoehtoja:

Yleiset toimeksiantoehdot.pdf

Solutio Asianajotoimisto Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus.

Vakuutuksenantajan yhteystiedot ovat

Fennia

00017 Fennia
Puh: 010 5031
www.fennia.fi