Toimeksiantoehdot

Asianajotoimiston käyttämät yleiset toimeksiantoehdot

Noudatamme toiminnassamme lakia ja Suomen Asianajajaliiton vahvistamaa hyvää asianajotapaa. Tähän liittyvät ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset on löydettävissä Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajajat.fi.

Asianajajaliitto

Kaikkiin Solutio Asianajotoimiston hoidettavana oleviin toimeksiantoihin sovelletaan seuraavia Solutio Asianajotoimiston yleisiä toimeksiantoehtoja:

Yleiset toimeksiantoehdot, pdf

Solutio Asianajotoimistolla on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus.

Vakuutuksenantajan yhteystiedot ovat

Fennia

00017 Fennia
Puh: 010 5031
www.fennia.fi