Asianajotoimiston toimeksiantoehdot

Toimeksiannoissa käytettävät yleiset toimeksiantoehdot

Noudatamme toiminnassamme lakia ja Suomen Asianajajaliiton vahvistamaa hyvää asianajotapaa. Tähän liittyvät ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset on löydettävissä Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta: www.asianajajat.fi.

Asianajajaliitto

Kaikkiin Solutio Asianajotoimiston hoidettavana oleviin toimeksiantoihin sovelletaan seuraavia Solutio Asianajotoimiston yleisiä toimeksiantoehtoja:

Yleiset toimeksiantoehdot, pdf

Solutio Asianajotoimistolla on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus.

Vakuutuksenantajan yhteystiedot ovat

Fennia

00017 Fennia
Puh: 010 5031
www.fennia.fi