040 357 0077 toimisto@solutio.fi

SOLUTIO ASIANAJOTOIMISTO

TIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA

                                                                                                                                                 
ASIANAJOTOIMISTOA KOSKEVA YLEINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUUS

Solutio Asianajotoimisto Oy

Renkitie 16, 70820 Kuopio

p. 040 357 0077

toimisto@solutio.fi

https://solutio.fi

Solutio Asianajotoimisto Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella 3243300-3.

Solutio Asianajotoimisto Oy:n arvonlisäverotunniste on FI32433003.

Solutio Asianajotoimisto Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto

Simonkatu 12 B 16

PL 194

00100 HELSINKI

p. (09) 6866 120 f. (09) 6866 1299

info@asianajajaliitto.fi

Solutio Asianajotoimisto Oy:llä on toimintaansa varten Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

00017 FENNIA

Puh. 010 5031

fennia.fi