Tiedot palveluntarjoajasta

Asianajotoimistoa koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus

SOLUTIO

ASIANAJOTOIMISTON YHTEYSTIEDOT:

Solutio Asianajotoimisto

osoite: Renkitie 16, 70820 Kuopio 

puhelin: 040 3570077

sähköposti: toimisto@solutio.fi

kotisivut: https://solutio.fi

Solutio Asianajotoimisto on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella 2699647-5. 

Solutio Asianajotoimiston arvonlisäverotunniste on FI26996475.

Solutio Asianajotoimiston asianajajat on merkitty Suomen Asianajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto 

Simonkatu 12 B 16

PL 194 

00100 HELSINKI 

p. (09) 6866 120 f. (09) 6866 1299

info@asianajajaliitto.fi

Solutio Asianajotoimistolla on toimintaansa varten Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

00017 FENNIA

Puh. 010 5031

www.fennia.fi

Solutio Asianajotoimiston käyttämät vakiosopimusehdot löytyvät tästä: Yleiset toimeksiantoehdot.pdf