Oma Sopimuslakimies -palvelu

Kiinteähintainen lakimies kuukausiveloituksella

Asiakkaan niin halutessa, meillä on mahdollisuus sopia myös kiinteähintaisesta Oma Sopimuslakimies -palvelusta. Tällöin yrityksen kaikki lakiasiat hoidetaan pakettina edullisella kiinteähintaisella kuukausiveloituksella.

Asiakkalla voi olla tarvetta päivittäiselle rutiininomaisille lakiasioiden hoitajalle, kokeneelle yleisjuristille tai jonkin oikeudellisen erikoisalan asiantuntijalle. Kynnys soittaa asianajotoimistoon yksittäisen oikeudellisen ongelman vuoksi voi olla korkea johtuen asianajotoimistojen hinnoittelusta. Asianajotoimiston lasku yksittäisestä neuvosta voi olla suhteettoman korkea siitä saatavaan hyötyyn nähden. Oma Sopimuslakimies -palvelu mitoitetaan yrityksen tarpeiden mukaan siten, että yritys saa haluamansa palvelut etukäteen sovittuun kiinteään hintaan. Palvelun hinnoitteluun vaikuttaa mm. yrityksen koko, liikevaihto ja muut lakipalveluiden tarpeeseen vaikuttavat yrityskohtaiset seikat.

Oma Sopimuslakimies -palveluun sisältyviä toimintoja ovat esimerkiksi tavanomaisten sopimusten laatiminen, sopimuskommentointi, päivittäinen oikeudellinen puhelin-/sähköpostineuvonta sekä Teams –yhteyksin hoidettavat neuvottelut.

Oma Sopimuslakimies -palvelussa asianajotoimiston ja asiakasyrityksen yhteistyö on tiivistä. Sen etuna pitkällä tähtäimellä on se, että asianajotoimisto tuntee yrityksen asiat jo ennalta, eikä työtunteja kulu perehtymiseen ja taustatietojen hankkimiseen.Tiiviin yhteistyön etuna on myös ennakoitavuus ja sujuvuus, jolloin asiakas saa parhaimman hyödyn käyttämistään lakipalveluista.

Hyvin hoidetut yrityksen lakiasiat ovat merkittävä menestystekijä kun arvioidaan yrityksen liiketoiminnan uskottavuutta suhteessa sen asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Tätä seikkaa ei aina riittävästi tiedosteta, vaan lakipalvelut nähdään usein vain ylimääräisenä kulueränä. Ennaltaehkäisevä ja riskit etukäteen tiedostava juristi on yritykselle tärkeämpi kuin moni uskookaan.

Oma Sopimuslakimies -palvelu voidaan tehdä joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena.

Kiinnostuitko? Kysy lisää lähettämällä sähköpostia tästä tai soittamalla meille, teemme yrityksellesi tarjouksen yrityksesi koon ja tarpeen mukaan!