040 357 0077 toimisto@solutio.fi

Kuluttajaliitto on julkaissut selvityksen, jossa se vertaili asianajopalveluiden hintoja erityisesti perhe- ja perintöoikeudellisissa toimeksiannoissa. Kysely tehtiin huhtikuussa 2016 ja siihen vastasi yhteensä 77 asianajotoimistoa.

Kyselyssä asianajajilta tiedusteltiin erityisesti seuraavien yleisten perhe- ja perintöoikeudellisten toimeksiantojen hinnoittelua: avioehto, ositus avioeron jälkeen, lahjakirja, edunvalvontavaltakirja, testamentti ja perukirja sekä perinnönjako. Kyselyn tulosten perusteella asianajajien tarjoamien palveluiden hinnoissa havaittiin suuria vaihteluita. 

Kuluttajaliitto neuvookin kuluttajia kilpailuttamaan asianajopalveluita. Oikeudellisia palveluita hankittaessa Kuluttajaliitto suosittelee kuitenkin käyttämään asianajajaa muiden palveluntarjoajien sijaan, koska asianajajilta edellytetään jatkuvaa koulutusta ja asianajajat ovat myös julkisen valvonnan alaisia. ”Muista lakimiehistä poiketen vain asianajajilta edellytetään jatkuvaa koulutusta ja he ovat julkisen valvonnan alaisia. Mikäli palvelun hinnasta tai laadusta on huomauttamista, valittamiseen on selkeät ja maksuttomat väylät”, Kuluttajaliitto toteaa.

Kuluttajaliiton tekemän hintavertailun perusteella voidaan havaita, että Solutio Asianajotoimiston veloittamat hinnat yksityishenkilöiden tarvitsemien tavanomaisten lakipalveluiden osalta ovat erittäin kilpailukykyisiä. Edullinen hinnoittelu perustuu siihen, että olemme tuotteistaneet tavanomaiset yksityishenkilöiden tarvitsemat lakipalvelut siten, että ne voidaan tarjota ennalta sovittuun kiinteään hintaan.