Solutio Asianajotoimisto

kiinteistökauppa

KKO linjasi ostajan tarkastusvelvollisuutta kiinteistökauppariidassa

Korkein oikeus (KKO) linjasi ennakkotarkastusvelvollisuuden laajuutta ennakkopäätöksessään KKO 2020:23. Kiinteistön kauppaa säätelevässä laissa (Maakaari) on todettu, että ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Edelleen maakaaren mukaan ostajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen …

KKO linjasi ostajan tarkastusvelvollisuutta kiinteistökauppariidassa Lue lisää »

Business Finland

Solutio Asianajotoimisto hyväksytty Business Finlandin innovaatiosetelin palveluntarjoajaksi

Business Finland (ent. TEKES) on hyväksynyt Solutio Asianajotoimiston innovaatiosetelin palveluntarjoajaksi. Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa …

Solutio Asianajotoimisto hyväksytty Business Finlandin innovaatiosetelin palveluntarjoajaksi Lue lisää »

Käytä asianajajaa

Käytä asianajajaa, mutta älä maksa liikaa

Kuluttajaliitto on julkaissut selvityksen, jossa se vertaili asianajopalveluiden hintoja erityisesti perhe- ja perintöoikeudellisissa toimeksiannoissa. Kysely tehtiin huhtikuussa 2016 ja siihen vastasi yhteensä 77 asianajotoimistoa. Kyselyssä asianajajilta tiedusteltiin erityisesti seuraavien yleisten perhe- ja perintöoikeudellisten toimeksiantojen hinnoittelua: avioehto, ositus avioeron jälkeen, lahjakirja, edunvalvontavaltakirja, testamentti ja perukirja sekä perinnönjako. Kyselyn tulosten perusteella asianajajien tarjoamien palveluiden hinnoissa havaittiin suuria …

Käytä asianajajaa, mutta älä maksa liikaa Lue lisää »

julkinen hankinta

Julkisia hankintoja koskeva oikeustapaus KHO 2016:56

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 25.4.2016 julkisia hankintoja koskevan päätöksen KHO 2016:56, jonka mukaan hankinnan valmisteluun osallistuneen yhtiön läheisyhtiö voitiin sulkea pois kilpailutuksesta. Tapauksessa oli kysymys tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamisesta hankintamenettelyssä. Hankintayksikkö oli sulkenut yhtiön pois tarjouskilpailusta sillä perusteella, että tarjoajayhtiön kanssa samaan konserniin kuulunut yhtiö oli osallistunut hankinnan valmisteluun. Hankintayksikkö perusti poissulkemispäätöksensä hankintailmoituksessa olleeseen …

Julkisia hankintoja koskeva oikeustapaus KHO 2016:56 Lue lisää »

kiinteistökaupan purku

KKO:n ennakkopäätös kiinteistökaupan purusta

Korkein oikeus (KKO) on antanut merkittävän ennakkopäätöksen liittyen kiinteistökaupan purkuun. Tapauksessa KKO 2015:58 katsottiin, että ostajalla oli oikeus kiinteistökaupan purkuun koska kiinteistön korjaaminen maksaisi olennaisesti enemmän kuin mitä kauppaa tehtäessä oli voitu olettaa ja koska korjauksen lopulliset kustannukset olivat epävarmoja. KKO toteaa päätöksessään, että lähtökohtaisesti purkamisen edellytyksenä voidaan pitää sitä, ettei kauppaa olisi edes alennettuun …

KKO:n ennakkopäätös kiinteistökaupan purusta Lue lisää »

Proxion

Proxion -konsernin lakiasiat Solutio Asianajotoimiston hoidettavaksi

Solutio Asianajotoimisto ja Proxion -konserni ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen lakipalveluista. Sopimuksen mukaan Proxion Oy ja sen tytäryhtiöt ostavat tarvitsemansa lakipalvelut Solutio Asianajotoimistolta. Proxion Oy:n toimitusjohtaja Matti Tervosen mukaan Solutio oli Proxionille luonnollinen valinta jo aiemmin hyväksi todetun yhteistyön vuoksi. ”Proxion -konserni ja sen liiketoimintayksiköt tarvitsevat laadukkaita ja suoraviivaisia liikejuridiikan palveluita. Solution ketterä ja ratkaisukeskeinen toimintatapa sopii …

Proxion -konsernin lakiasiat Solutio Asianajotoimiston hoidettavaksi Lue lisää »

IT sopimusehdot

Uudet IT2015 -sopimusehdot julkaistu

Informaatio- ja teknologia -alalla käytössä olevat IT -sopimusehdot ovat uudistuneet. Aiemmin käytössä olleet IT2010 ehdot on korvattu 24.9.2015 käyttöönotetuilla IT2015 sopimusehdoilla. IT2015 sopimusehdot sisältävät kokonaan uudet ketterien menetelmien käyttöä koskevat erityisehdot (IT2015 EKT). Lisäksi erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (ns.SaaS-ehdot eli pilvipalvelutehdot) on päivitetty vastaamaan nykytilannetta ja samalla kyseisten ehtojen tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia ehtomääräyksiä …

Uudet IT2015 -sopimusehdot julkaistu Lue lisää »

yrityskauppa

Yrityskauppojen määrä kasvussa

Yrityskauppojen määrä on ollut vuoden 2015 aikana kasvussa. Pitkään jatkunut hiljaiselo yrityskaupoissa on pikkuhiljaa väistymässä ja elpymisen merkkejä on ilmassa. Yrityskaupan huolellinen valmistelu ja riskienhallintaan liittyvien näkökulmien huomioonottaminen on tärkeää onnistuneen yrityskaupan varmistamiseksi. Myös kaupan osapuolten tavoitteet ja strategia tulee huomioida ja määrittää yrityskaupan rakenne ja toteuttamistapa sen mukaisesti.Toimistoltamme löytyy pitkä kokemus yrityskaupoista ja erilaisista …

Yrityskauppojen määrä kasvussa Lue lisää »