Asianajajat

Henkilöt

Asianajaja Mika Puputti

Asianajaja, KTM Mika Puputti

Asianajaja Mika Puputilla on yli 20 vuoden kokemus erilaisista lakimiestehtävistä, joista liikejuridiikan asianajotehtävissä yli 15 vuoden ajan. Ennen asianajotehtäviä hän on toiminut pankkilakimiehenä sekä erilaisissa johtotehtävissä pankkisektorilla. Lakimieskoulutuksen lisäksi Mikalla on myös kauppatieteiden maisterin koulutus, joka tuo vahvaa lisäarvoa ja ymmärrystä yritysten lakiasioita hoidettaessa.

Mikan erityisosaamista ovat yritysten lakiasiat kuten esimerkiksi yrityskaupat (liiketoimintakaupat, osakekaupat), erilaiset yritysten rakennejärjestelyt (esim. sulautumiset ja jakautumiset), yritysten sopimusjuridiikka laajasti sekä yritysten riidanratkaisuun liittyvät asiat (mm. välimiesoikeudenkäynnit). Mikalla on erityisen hyvä kokemus yhtiöoikeudesta, jossa hän on avustanut asiakkaita muun muassa yrityksen perustamisessa, osakassopimusten laatimisessa, osakeanteihin liittyvissä järjestelyissä, omistusjärjestelyissä, kannustinjärjestelmissä ja osakkeenomistajien oikeuksiin ja hallintoelinten toimiin ja vastuisiin liittyvissä asioissa.  Myös julkisiin hankintoihin (hankintaoikaisuvaatimukset, valitukset markkinaoikeuteen ja KHO:een), IT – ja teknologiasopimuksiin sekä immateriaalioikeuksiin liittyvät asiat ovat hänen vahvaa osaamisaluetta. Työoikeuden aluella hän on avustanut asiakkaita erityisesti työ- ja johtajasopimusten laatimisessa sekä niiden tulkintakysymyksissä, salassapitosopimuksissa sekä kilpailukieltosopimuksissa. Työsuhteisiin liittyvät riidat ja YT -menettelyihin liittyvät kysymykset ovat myös hänen erityisosaamisalueitaan työoikeuden alueella. Aiemman pankkilakimiehen kokemuksen myötä hänelle on kertynyt hyvä kokemus pankki- ja rahoitusjuridiikasta sekä velka- ja vakuusoikeudellisista kysymyksistä.

Yksityishenkilöiden toimeksiantojen osalta Mika on hoitanut paljon erilaisia asunto- ja kiinteistökauppariitoja, joiden osalta hänelle on kertynyt useiden vuosien kokemus. Myös muut yksityishenkilöiden riidanratkaisuun liittyviä toimeksiannot ovat Mikan ydinosaamista. Perhe- ja perintöoikeudelliset toimeksiannot tulivat hänelle tutuksi jo aiemmassa pankkilakimiehen tehtävässä ja hän on uransa aikana hoitanut lukuisia perunkirjoituksia, perinnönjakoja, osituksia, lahjoituksia sekä muita perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja. Kiinteistökauppoihin liittyen Mikalla on julkisen kaupanvahvistajan oikeudet ja hän on vahvistanut satoja kiinteistökauppoja. Vankan kiinteistöoikeudellisen asiantuntemuksen myötä Mika on ollut mukana toteuttamassa erittäin vaativia ja laajoja kiinteistöihin liittyviä oikeudellisia järjestelyjä. Mika on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Asianajotehtäviensä ohella Mika toimii luottamustehtävissä eri yhteisöjen hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimii kahden Pohjois-Savon alueella toimivan yleishyödyllisen säätiön asiamiehenä.