Yritysten lakiasiat

Yritysten lakiasiat ovat painopistealueemme ja meillä on vahva kokemus erilaisten liikejuridiikan toimeksiantojen hoitamisesta. Maailman monimutkaistuessa yritysten lakiasiat ovat muuttuneet entistä haastavammaksi ja niissä tarvitaan syvällistä osaamista sekä lainsäädännöstä että myös yrityselämää koskevista muista lainalaisuuksista.

Liikejuridiikan palveluissa lähtökohtanamme on aina tukea yrityksen liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Emme mene "pykälät edellä" vaan hoidamme toimeksiantoa kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon asiakkaan liiketoiminnan ja sen tavoitteet. Ymmärrämme sen, että juridiikka ei saa olla itsetarkoitus, vaan sen ensisijainen funktio on tukea liiketoimintaa ja sen menestymistä. Tämä seikka monesti unohtuu sellaiselta lakimieheltä, jolla ei ole kokemusta liike-elämästä.

Meiltä löytyy kokemusta sekä pienten ja keskisuurten että myös isompienkin yritysten ja yhteisöjen avustamisesta. Hoidamme yksittäisiä projektinluonteisia toimeksiantoja aina yrityksen kulloisenkin tarpeen mukaan, mutta yritysasiakkailla on mahdollisuus sopia myös jatkuvasta Oma sopimuslakimies -palvelusta. Oma sopimuslakimies -palvelussa yrityksen tarvitsemat päivittäiset lakipalvelut on saatavilla etukäteen sovittuun kiinteään hintaan, nopeasti, joustavasti ja liiketoimintaa tukien aina kun tarve tulee.

Vahvoja osaamisalueitamme liikejuridiikassa ovat erilaiset yritysjärjestelyt, yhtiöoikeus, sopimusjuridiikka, teknologia- ja immateriaalioikeus, IT- sopimusjuridiikka (IT2015, JIT, JYSE -ehdot) sekä julkisiin hankintoihin liittyvät lakiasiat. Hoidamme myös riidanratkaisuun liittyviä toimeksiantoja eri tuomioistuimissa. Myös välimiesmenettelyt ovat osaamisaluettamme ja olemme hoitaneet menestyksellisesti erilaisia välimiesoikeudenkäyntejä.

Tarkempi kuvaus yritysjuridiikan osaamisalueistamme löytyvät Liikejuridiikka -osiosta.