Yksityisjuridiikan osaamisalueet

Avustamme yksityisasiakkaita esimerkiksi seuraavilla oikeudenaloilla:

- kauppakirjat (irtain, kiinteistö),

- asunto- ja kiinteistökauppariidat (esim. laatuvirheasiat),

- sopimusasiat,

- vahingonkorvausasiat,

- työsopimukset ja johtajasopimukset,

- työsuhteisiin liityvät riita-asiat, 

- asuin- ja liikehuoneistoihin liittyvät vuokra-asiat,

- maanvuokra-asiat,

- perhe- ja perintöoikeus (esim. testamentti, lahjakirja, perukirja, perinnönjakosopimus, ositussopimus, avio-ehtosopimus, edunvalvontavaltakirja),

- kuluttuja-asiat,

- riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit sekä yleisissä tuomioistuimissa että erityistuomioistuimissa.

Asianajotoimistot Kuopio