Yksityishenkilöiden lakiasiat

Solutio Asianajotoimisto hoitaa myös yksityishenkilöiden lakiasiat kustannustehokkaasti ja joustavasti tarpeettomia kuluja välttäen.

Kartoitamme asiakkaan oikeudellisen ongelman ja teemme suunnitelman sen ratkaisemisesta yhdessä asiakkaan kanssa. Yksityishenkilöiden osalta kiinnitämme huomiota palvelun sujuvuuteen ja ymmärrettävyyteen.

Tiedostamme sen, että yksityishenkilöiden kynnys käyttää lakimiespalveluita saattaa olla korkea. Palveluille olisi lähtökohtaisesti kysyntää, mutta palveluiden korkea hinnoittelu voi estää kääntymisen lakimiehen puoleen. Lakimiesten yleisesti käyttämä aikaan perustuva hinnoittelu ja epämääräiset arviot mahdollisesta laskun loppusummasta pelottavat monia. Melko suuri osa tavallisten yksityishenkilöiden tarvitsemista lakipalveluista on lakimiehen näkökulmasta kuitenkin suhteellisen yksinkertaisia rutiinipalveluita, kuten esimerkiksi kauppakirjat, lahjakirjat, testamentit, perinnönjakosopimukset ym. Tällaisten toimeksiantojen työmäärä on etukäteen helposti arvioitavissa. 

Internetistä on myös saatavilla paljon erilaisia asiakirjamalleja, jotka saattavat tietyin varauksin olla varsin käyttökelpoisia yksinkertaisten oikeudellisten asiakirjojen laadinnassa. Digitalisaatio on osaltaan mullistamassa myös lakipalveluita, eikä perinteiset hinnoittelumallit enää välttämättä toimi. Tämän vuoksi olemme tuotteistaneet tietyt yksityishenkilöille tarjottavat palvelut siten, että tarjoamme niitä etukäteen sovittuun kiinteään hintaan. Yksityishenkilöiden kiinteähintaiset palvelut löydät tästä. Tällöin asiakas voi olla varma laskun loppusummasta, eikä yllätyksiä tule.  

Tietoa yksityishenkilöiden lakipalveluiden osaamisalueistamme löydät Yksityisjuridiikka osiosta.