Myymme ratkaisuja

Lakiasiat ovat joskus monimutkaisia. Me yksinkertaistamme niitä.

Kun asiakas kääntyy oikeudellisen asiantuntijan puoleen, hän haluaa ratkaista oikeudellisen ongelman nopeasti, tehokkaasti ja mahdollisimman pienin kustannuksin. Tähän pyrimme myös me. Melko usein oikeudellinen ongelma on ratkaistavissa suhteellisen helposti ja nopeasti toimimalla käytännönläheisesti ja keskittymällä jutun kannalta olennaiseen. Asiantunteva lakimies pystyy näkemään metsän puilta ja käyttämään työtuntinsa tehokkaasti ja ratkaisukeskeisesti aiheuttamatta asiakkaalle ylimääräisiä kustannuksia.

Yritysasioissa on tärkeää, että lakimies ymmärtää juridiikan lisäksi myös liike-elämän lainalaisuuksia ja pyrkii toiminnassaan tukemaan ensisijaisesti yrityksen liiketoimintaa ja sen menestymistä. Liike-elämässä esiintyvät oikeudelliset kysymykset eivät yleensä ratkea yksinomaan pykäliä lukemalla. Tarvitaan kokonaisvaltaisempaa pelisilmää, jossa taitavasti yhdistetään sekä juridiikka että liiketoiminta. Meillä on kokemusta molemmista.

Emme myy ainoastaan pykälätietoutta. Myymme ratkaisuja.

 

AsianajajatAsianajajat

Asianajajat

Tiedostamme hyvin sen, että oikeudellisen ongelman ratkaiseminen ja hyvään lopputulokseen pääseminen on se lisäarvo, josta asiakas ylipäätään haluaa maksaa. Erityisen tärkeää tämä on liiketoiminnassa, jossa tarvitaan nopeaa reagointia ja liiketoimintanäkökulmien huomioonottamista. Loputon lakimiesjargonia ja vuosikausia kestävä prosessointi ei asiakasta auta, liiketoiminnassa se merkitsee monesti asiakasmenetyksiä ja taloudellisia tappioita.

Uskomme, että ratkaisukeskeinen ja olennaiseen keskittyvä mutkaton toimintatapamme antaa asiakkaalle parhaan lisäarvon.

Toimintatapamme näkyy suoraan myös asiakkaalle aiheutuvissa kuluissa. Hyvään lopputulokseen on mahdollista päästä ilman suurta lakimiesarmeijaa oivaltamalla asian ytimen ja jättämällä turhat sivupolut pois. Toimimme ketterästi ja kustannustehokkaasti, eikä meillä ole ison toimiston kustannusrasitteita. Riippumatta siitä miten iso tai pieni asianajotoimisto on, jutun lopputulos on aina viimekädessä riippuvainen asiaa hoitavan juristin osaamisesta ja kyvykkyydestä.

Emme pyri laskutuksen maksimoimiseen, vaan tyytyväinen ja palveluitamme myöhemminkin käyttävä asiakas on meille tavoite, johon jokaisen toimeksiannon yhteydessä tinkimättömästi pyrimme.