Kiinteistön laatuvirhe

Avustimme asiakastamme laajassa kiinteistökauppaa koskevassa riita-asiassa, jossa oikeudellisena kysymyksenä oli kiinteistön laatuvirheet ja myyjän maakaaren 17 §:n mukainen tiedonantovelvollisuus niihin liittyen. Asiassa tuli arvioitavaksi myös ostajan maakaaren 22 §:n mukainen ennakkotarkastusvelvollisuus ja sen mahdollinen laiminlyönti.