Hinnanalennus kiinteistökaupassa

Avustimme asiakastamme menestyksekkäästi kiinteistökauppaan liittyvässä maakaaren 2 luvun 17 §:n 3 mom. mukaisessa hinnanalennusvaatimuksessa. Kaupan kohteessa havaittiin kaupanteon jälkeen laajoja kosteus- ja mikrobivaurioita, jonka johdosta asiakkaallamme oli oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.