Alihankintasopimus

Konsultoimme asiakasta alihankintasopimukseen liittyvässä sopimusjärjestelyssä ulkomaisen sopimuskumppanin kanssa sekä sopimukseen sovellettavien vakioehtojen sisällöstä erityisesti vastuunrajoitusehtojen ja viivästyssanktioiden osalta.