Liikejuridiikan osaamisalueet

Liikejuridiikka on vahvinta osaamisaluettamme. Liikejuridiikan painopistealueitamme ovat erityisesti yritysjärjestelyt, sopimusjuridiikka, teknologia- ja immateriaalioikeus, IT- sopimusjuridiikka sekä julkisiin hankintoihin liittyvät lakiasiat. Meillä on erinomainen kokemus yhtiöoikeudesta, jolla alueella olemme avustaneet asiakkaita yrityksen perustamisessa, omistusjärjestelyissä, osakassopimuksissa, osakeanneissa, kannustinjärjestelmissä ja osakkeenomistajien oikeuksiin ja hallintoelinten toimiin ja vastuisiin liittyvissä asioissa. Meillä on kokemusta myös työoikeudellisista asioista, kuten esimerkiksi työ- ja johtajasopimuksista, kilpailukielto- ja rekrytointikieltosopimuksista sekä yhteistoimintamenettelyistä. Julkiset hankinnat työllistävät juristeja nykyään paljon ja toimistomme henkilökunta on menestyksellä hoitanut useita julkisiin hankintoihin liittyviä oikaisuvaatimuksia ja valituksia.

Yritysten sopimusasioissa olemme käytettävissä laajasti erilaisiin liiketoimintasopimuksiin liittyen kuten esimerkiksi palvelusopimukset, yhteistyösopimukset, lisenssisopimukset, salassapitosopimukset, konsulttisopimukset, hankintasopimukset ja jakelusopimukset.

Hoidamme myös riidanratkaisuun liittyviä toimeksiantoja. Riitatilanteissa lähtökohtaisesti pyrimme pääsemään neuvotteluteitse sovintoon mikäli se jutun tosiseikat huomioiden on mahdollista. Vaikka sovinto on yleensä halvin ja järkevin tapa ratkaista syntyneet erimielisyydet, joskus tilanne kuitenkin kärjistyy ja asia etenee oikeudenkäyntiin. Hoidamme oikeudenkäyntejä yleisissä tuomioistuimissa sekä erityistuomioistuimissa, kuten esimerkiksi markkinaoikeudessa. Meillä on kokemusta myös välimiesoikeudenkäyntien hoitamisesta välimiesmenettelyssä.

Liikejuridiikka