• Fiksuja ratkaisuja kaikkiin lakiasioihin
 • Ketterät lakipalvelut yrityksille ja yksityisille
 • Liikejuridiikan vahvaa osaamista
 • Asunto-ja kiinteistökauppariitojen ongelmanratkaisu
 • Ratkaisukeskeistä ja oivaltavaa juridiikkaa
 • Fiksuja ratkaisuja kaikkiin lakiasioihin
  Fiksuja ratkaisuja kaikkiin lakiasioihin
 • Ketterät lakipalvelut yrityksille ja yksityisille
  Ketterät lakipalvelut yrityksille ja yksityisille
 • Liikejuridiikan vahvaa osaamista
  Liikejuridiikan vahvaa osaamista
 • Asunto- ja kiinteistökauppariitojen ongelmanratkaisu
  Asunto- ja kiinteistökauppariitojen ongelmanratkaisu
 • Ratkaisukeskeistä ja oivaltavaa juridiikkaa
  Ratkaisukeskeistä ja oivaltavaa juridiikkaa

SOLUTIO ASIANAJOTOIMISTO - LAADUKKAITA ASIANAJOPALVELUITA KUOPIOSSA

Solutio Asianajotoimisto on fiksuja laki- ja asianajopalveluita tarjoava lakipalveluyritys Kuopiossa.  Mutkattomat lakipalvelumme ovat sekä yritysten että yksityishenkilöiden käytettävissä. Toimimme aina ratkaisukeskeisesti ja pyrimme löytämään asiakkaan oikeudelliseen ongelmaan mahdollisimman nopean ja kustannustehokkaan ratkaisun. Takaamme sen, että toimeksiantoa hoitaa alusta loppuun saakka aina kokenut ammattilainen, eikä toimeksiantoa siirretä osaksikaan kokemattomien avustajien vastuulle.

Vahva painopistealueemme on yritysten lakiasioissa. Mielestämme juridiikka ei saa olla liiketoiminnasta erillinen asia, vaan sen tulee aina tukea yrityksen liiketoimintaa ja sen menestymistä. Käytännönläheinen ja perinteisestä asianajotoiminnasta poikkeava uudistunut toimintatapa on saanut asiakkaissamme hyvän vastaanoton. Emme laadi pienistä ongelmista monisivuisia juridisia muistioita suuren laskun toivossa, vaan pyrimme tarjoamaan liikkeenjohdolle nopeita ja liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja.

Yrityksen tekemillä sopimuksilla ja niiden sisällöllä on yllättävän suuri vaikutus yrityksen taloudelliseen menestymiseen. Osaava yritysjohto ymmärtää lakiasioiden tärkeän merkityksen ja pitää sitä luonnollisena osana yrityksen päivittäistä liiketoimintaa. Tässä työssä pyrimme tukemaan ja sparraamaan yritysjohtoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Asianajotoimisto

Toimiston henkilökunta kuuluu Suomen Asianajajaliittoon (www.asianajaliitto.fi) ja noudatamme toiminnassamme lakia sekä Suomen Asianajajaliiton vahvistamaa hyvää asianajotapaa. Varsinainen toimipaikkamme sijaitsee Kuopiossa, mutta sähköisten kanavien kautta pystymme tarjoamaan laadukkaita oikeudellisia palveluita helposti koko Suomen alueella. 

AJANKOHTAISTA

Käytä asianajajaa, mutta älä maksa liikaa
with Ei kommentteja

Kuluttajaliitto on julkaissut selvityksen, jossa se vertaili asianajopalveluiden hintoja erityisesti perhe- ja perintöoikeudellisissa toimeksiannoissa. Kysely tehtiin huhtikuussa 2016 ja siihen vastasi yhteensä 77 asianajotoimistoa. Kyselyssä asianajajilta tiedusteltiin erityisesti seuraavien yleisten perhe- ja perintöoikeudellisten toimeksiantojen hinnoittelua: avioehto, ositus avioeron jälkeen, lahjakirja, … Read More

Julkisia hankintoja koskeva oikeustapaus KHO 2016:56
with Ei kommentteja

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 25.4.2016 julkisia hankintoja koskevan päätöksen KHO 2016:56, jonka mukaan hankinnan valmisteluun osallistuneen yhtiön läheisyhtiö voitiin sulkea pois kilpailutuksesta. Tapauksessa oli kysymys tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamisesta hankintamenettelyssä. Hankintayksikkö oli sulkenut yhtiön pois tarjouskilpailusta sillä perusteella, … Read More

Proxion -konsernin lakiasiat Solution hoidettavaksi
with Ei kommentteja

Solutio Asianajotoimisto ja Proxion -konserni ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen lakipalveluista. Sopimuksen mukaan Proxion Oy ja sen tytäryhtiöt ostavat tarvitsemansa lakipalvelut Solutio Asianajotoimistolta. Proxion Oy:n toimitusjohtaja Matti Tervosen mukaan Solutio oli Proxionille luonnollinen valinta jo aiemmin hyväksi todetun yhteistyön vuoksi. ”Proxion -konserni … Read More

KKO:n ennakkopäätös kiinteistökaupan purusta
with Ei kommentteja

Korkein oikeus (KKO) on antanut merkittävän ennakkopäätöksen liittyen kiinteistökaupan purkuun.Tapauksessa KKO 2015:58 katsottiin, että ostajalla oli oikeus kiinteistökaupan purkuun koska kiinteistön korjaaminen maksaisi olennaisesti enemmän kuin mitä kauppaa tehtäessä oli voitu olettaa ja koska korjauksen lopulliset kustannukset olivat epävarmoja. KKO … Read More

Kiinteähintaiset palvelut yksityishenkilöille